Website Name

Contant us
Shandong

HuangQian

13506434848
Beijing

Caoguangyuan

15253357561
TianjinCaoguangyuan15253357561
Hebei

TanYi

15253357558
Jiangsu

Xiaochenghao

18753357172
Shanghai

Zhangqingyou

15253357560
Zhejiang

Duanyongwei

18753357250
Liaoning

Sunjie

15253357658
FujianDuanyongwei18753357250
Guangdong

Liubin

13953309969
Jilin

Zhoumouguo

15253357553
Heilongjiang

Zhaiqiang

13869365948
Neimenggu

Zhaojun

13405331596
Shanxi

Xuguodong

15053397567
Shanxi

Liuming

15253357556
Ningxia

Zhaojun

13405331596
Gangsu

Lizhaung

18753357072
Qinghai

Xuchong

18753359771
Sichuang

Xushixiang

15253357568
Xiangjiang

Shaomingyuan

1395335151
Yunnan

Caobaohu

15253357565
Guangxi

Sunbo

15253357551
HainanSunbo15253357551
Anhui

Renzekai

15253357566
Jiangxi

Wangzhimin

13581035713
Hubei

Zhangyong

18753357251
Hunan

Liujianping

15253357550

1493951733961674.jpg

Department nameContact numberContact mailbox
Personnel administration department0533-3595867
Marketing Department18816121702
Sales Department0533-3595351
International Trade Department0533-3595361
Legal Affairs Department0533-3587754


Company address: Shandong province Zibo City high-tech zones Taimeilu No. 7